GDPR- Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob.

Kupující svým souhlasem souhlasí se zpracováním těchto svých údajů:

  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • IČ, DIČ
  • emailová adresa
  • telefonní číslo

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pouze pro účely realizace práv a povinností kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu. Paklliže kupující zvolí souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení jsou tyto údaje použity také pro tyto účely. Souhlas se zpracováním osobních údaj v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Kupující může tento souhlas kdykoliv zrušit.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodejce pověřit třetí osobu. S těmito osobami je zajištěna ochrana zpracovatelskou smlouvou dle příslušné směrnice GDPR. Kromě osob dopravujicích zboží, nebo účetní, jež vede daňovou evidenci, nebudou osobní údaje předávány třetím stranám, vyjímku však tvoří subjekty dané zákonem (Daňový,…)

Prodejce vystavuje potvrzení o platbě v elektronické podobě, jenž je zaslána na email, pakliže by kupující vyžadoval tištěnou podobu, je mu zaslána společně se zbožím, či poštou.

Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány elektronicky, po této době budou údaje vymazány.Při zpracování vašich osobních údajů dostatečně zajistíme jejich ochranu a nebudeme je předávat dalším stranám. Po ukončení skartační doby budou listinné materiály skartovány a dokumenty smazány z jejich uložišť.

Kupující má právo kdykoliv požádat o informace o tom, které údaje o něm prodávající uchovává a má právo požadovat jejich smazání. Pakliže je to dle zákonných norem možné je mu vyhověno. Kupující může kdykoliv požádat o úpravu těchto údajů, nebo omezení zpracování.

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochranny osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) na který se můžete případně obrátit.

Nákupní košík
Zvolte preferovanou měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro